Praktische info

Kleine wereld

Per 01-12-2021 biedt onze partner de Kleine Wereld ook opvang aan voor kinderen van 0-4 jaar. Het kinderdagverblijf werkt met een gecertificeerd programma voor voorschoolse educatie dat in lijn ligt met het programma dat wij aanbieden in groep 1-2. Hiermee realiseren wij een pedagogische en didactische doorgaande lijn van 0-12 jaar. Meer informatie over de Kleine Wereld vindt u hier.