Voor ouders

(de school in één oogopslag)

 

Kom eens kijken!

Zoekt u een school voor uw kind? U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Naast algemene informatie over de school laten we u graag zelf een kijkje  nemen in onze prachtige school.

U ziet leerkrachten en leerlingen in een fijne, veilige en rustige sfeer aan het werk. 

Onze leerlingen zijn trots op hun school en vertellen u daar graag meer over.

Op onze school:

Werken wij in een fijne sfeer vanuit duidelijke kaders en structuur, vertrouwen en voorspelbaarheid.

Streven wij naar rust, regelmaat en geborgenheid. Gebruiken wij  eigentijdse lesprogramma’s. Onze focus ligt op de kernvakken taal, rekenen, begrijpend en technisch lezen, net als correct kunnen spellen. Dit zien wij als een stevige basis voor een goede ontwikkeling.

Informatieochtend

Voor ouders die belangstelling hebben voor onze school, organiseren wij gedurende het schooljaar een aantal informatieochtenden. In het overzicht hiernaast leest u wanneer de informatieochtenden plaatsvinden.

De informatieochtenden beginnen om 09:00 uur (inloop vanaf 08:45 uur). Naast een algemene presentatie over de school geven wij u de gelegenheid om een kijkje te nemen in de school en de lokalen. Leerlingen in de verschillende groepen vertellen u dan van alles over hoe wij werken en met elkaar omgaan op IKC Frankendael. Uiterlijk om 10:30 uur is de informatieochtend afgelopen.

Als u aanwezig wilt zijn tijdens één van de bijeenkomsten, vragen wij u om u van tevoren aan te melden door het versturen van een e-mail naar: administratie.ikcfrankendael@amosonderwijs.nl. Vermeld hierbij: uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer, de naam en geboortedatum van uw zoon/dochter en de datum van de informatieochtend die u wil bezoeken.

U kunt ook bellen met onze administratie om u aan te melden voor één van de informatieochtenden: 020- 6942768.

Information for English speakers

We would like to point out that the meetings are held in Dutch. If you, as an English-speaking parent, would like to attend a meeting, please indicate this when registering. 

We will then see how we can inform you properly. This can be done by talking to you after the information meeting or, if there are several people who speak English, by organizing a separate meeting.