Onze basisschool in Amsterdam-Oost


Op onze school werken wij in een fijne sfeer vanuit duidelijke kaders en structuur, vertrouwen en voorspelbaarheid.

Wij streven naar rust, regelmaat en geborgenheid. Op onze school gebruiken wij eigentijdse lesprogramma’s. Onze focus ligt op de kernvakken taal, rekenen, begrijpend en technisch lezen, net als correct kunnen spellen. Dit zien wij als een stevige basis voor een goede ontwikkeling.

 Op onze Vreedzame School, leven de kinderen met elkaar als een mondiale gemeenschap in het klein. Wij zorgen dat kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

 Die gemeenschap verbinden we met de wereld daarbuiten. Dit doen wij binnen onze vier, jaarlijks terugkerende thema’s: Geschiedenis, Natuur en techniek, Mens en Natuur, Cultuur en maatschappij. Nieuwe verhalen en ervaringen prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen en verbinden ze met de wereld om hen heen.

 Wij geven kinderen de stevige basis om krachtig de wereld tegemoet te treden. Hiermee staat IKC Frankendael zelfverzekerd in een snel veranderende stad en in een snel veranderende wereld.


Frankendael locaties

2

Locaties

De Frankendael heeft twee locaties.

IKC Frankendael, locatie Laing's Nekstraat: een mooi gebouw gelegen op een prachtige door groen omgeven binnenplaats in de Transvaalbuurt.

Frankendael, locatie Hogeweg: een klassiek, statig gebouw in de Watergraafsmeer.


 

Contact

Laing's Nekstraat 44
1092 GX Amsterdam

020-6942768 

Informatiebijeenkomst

Voor ouders die belangstelling hebben voor onze, school organiseren wij gedurende het schooljaar op beide locaties een aantal informatieochtenden.

Lees meer