School

Activiteiten

a. Bibliotheek

Lezen vinden wij belangrijk op IKC Frankendael. We hebben een bibliotheek met boeken voor alle lees- en kennisniveaus. In de onderbouw mogen de kinderen om de week hun boek ruilen en lezen ze regelmatig in de klas. Hiervoor vragen we de hulp van ouders zodat de kinderen in kleine groepjes voorgelezen kunnen worden. De kinderen uit de midden- en bovenbouw beginnen de dag met een kwartier lezen. Ze krijgen één keer in de week de gelegenheid om hun boek te ruilen in de schoolbibliotheek. Daarnaast brengen de meeste groepen één keer per jaar een bezoek aan de openbare bibliotheek Amsterdam.

b. Schoolreis en kamp

Groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreis. Ouders worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief/ouderapp. De leerlingen van groep 8 gaan op schoolkamp (2-3 dagen). Ouders ontvangen hier een apart informatieboekje over.

c. Sportdag

Ieder jaar organiseert de school een Sportdag. Deze dag staat in teken van atletiek, gezond bewegen en coöperatieve sport- en spelvormen. Afhankelijk van het seizoen en weer organiseren we de sportdag op locatie of in- en rondom de school.

d. Sportactiviteiten

De vakleerkracht Bewegingsonderwijs zorgt er voor dat kinderen gedurende hun schoolloopbaan naast de gewone gymlessen, tijdens gymtijd, ook kennis maken met een variëteit aan sporten. U kunt hierbij denken aan zeilen, schermen, tafeltennis, badminton, judo, streetdance, enz.

e. Schooltuinen

De leerlingen van groep 6 nemen deel aan het “Jaar-rond-programma” (schooltuinlessen) van het NME. Hiertoe gaan zij één keer per week onder schooltijd naar één van de schoolwerktuincomplexen in de Watergraafsmeer. Deze lessen starten rond de meivakantie. Na de zomervakantie ronden de leerlingen in groep 7 deze activiteit af.

f. Kunst en cultuureducatie

We maken gebruik van het aanbod van de Rode Loper op School. De Rode Loper op School biedt basisscholen in Amsterdam-Oost en omgeving een uitgebreid en weloverwogen lesprogramma voor cultuureducatie. Het sluit aan op het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie en omvat doorgaande leerlijnen voor groep 1 tot en met 8 in de disciplines beeldende vorming, cultureel erfgoed, muziek, film, fotografie, taalkunst, dans, theater en drama.

g. Museumbezoek

In het kader van kunst- en cultuureducatie bezoeken alle groepen ten minste één keer per jaar een museum of andere culturele instelling. Dit bezoek staat altijd in relatie tot de aangeboden lessen op school.

h. Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf langs.

i. Avond 4-daagse

De kinderen lopen de avondvierdaagse, begeleid door ouders, in twee verschillende groepen. De jongste kinderen (vanaf 5 jaar) lopen de 5 kilometer, de oudere kinderen lopen de 10 kilometer. De organisatie en verantwoordelijkheid voor dit evenement ligt buiten de school.

j. Verkeersexamen

In groep 7 krijgen de leerlingen een theoretisch verkeersexamen. In groep 8 doen de kinderen mee aan het praktische verkeersexamen.

k. Kunstschooldag

De kinderen van groep 8 doen in principe mee aan de jaarlijks terugkerende Kunstschooldag. Dit is afhankelijk van stedelijke loting.

l. De Talententent

Na schooltijd worden er veel leuk en leerzame activiteiten aangeboden door onze partner: de Talententent. Meer informatie over deze organisatie vindt u op: De Talententent.