School

School ondersteuningsprofiel

Wij staan voor goed onderwijs voor alle kinderen. Natuurlijk zijn er grenzen aan wat we kinderen kunnen bieden. Wat we nog niet kunnen, willen we leren. Wat we niet alléén kunnen, doen we samen met anderen. Als we de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, gaan we samen met ouders op zoek naar een plek voor uw kind waar dat wel lukt.

We hebben interne specialisten als: een intern begeleider en een specialist hoogbegaafdheid. We werken ook samen externe met specialisten als: orthopedagogen, een ouder kindadviseur (OKA), een schoolarts vanuit de GGD en onze wijkagent. Daarnaast worden onze leerkrachten jaarlijks geschoold middels teambijeenkomsten, studiedagen en klassenconsultaties. Onderwerpen die bijvoorbeeld centraal staan zijn: de diverse vakgebieden, meer- en hoogbegaafdheid, meervoudige intelligentie of nieuwe protocollen vanuit veranderde wetgeving.

Klik op de link hieronder voor ons School Ondersteuningsprofiel (SOP) waarin wij bovenstaande uitgebreid beschrijven.

0. Schoolondersteuningsprofiel mei 2022 - IKC Frankendael