Schooltijden


’s Ochtends gaan de deuren om 08:20 uur open. De kinderen kunnen dan naar hun klas gaan. De lessen beginnen om 08:30 uur. Vanaf groep 5 verwachten we dat de kinderen alleen naar de groepen gaan.

Als de school om 14:00 uur uitgaat, mogen de ouders van de leerlingen uit de groepen 1/2 hun kind in de klas ophalen. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 gaan met hun groep naar buiten en mogen naar huis als hun ouder(s) of de opvang aanwezig ia.

Omdat de lessen om 14:00 uur eindigen kan het soms even duren voor een groep buiten is i.v.m. tassen inpakken en jassen aantrekken.

Pauze

De leerlingen spelen gedurende de schooldag twee keer een kwartier buiten. Kinderen hebben de gelegenheid om in de eerste pauze fruithapje te nuttigen. In de tweede pauze lunchen zij onder begeleiding van hun leerkracht.