Voor ouders

Ouderkindadviseur

Per februari 2021 is er een nieuwe ouder- en kindadviseur gekoppeld aan IKC Frankendael. U kunt vanaf dan terecht bij ouder- en kindadviseur Justin Belfor.

Heeft u opvoed- of opgroei vragen? Zit u ergens mee in u maag? Heeft u vragen over bepaald gedrag van uw kind of juist over uw eigen handelen? Dan kan ik met u meedenken. U kunt bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. Ik kijk samen u wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als er meer nodig is, maken we samen een plan en help ik u passende hulp te vinden. Indien de school over uw kind(eren) zorgen ervaart zullen wij gezamenlijk contact met u opnemen.

Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam Oud Oost. Daar werken ook jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugdpsychologen die ik erbij kan betrekken. De jeugdgezondheidszorg wordt vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool wordt de gezondheid van iedere vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door een van onze collega’s.

Daarnaast kunt u (wanneer de Corona maatregelen dit toelaten) ook binnen lopen tijdens het inloopspreekuren. U kun mij vinden in de ouderkamer beneden. Het inloopspreekuur is bedoeld voor het maken van afspraken en korte vragen. Heeft u behoefte aan een langer gesprek dan maken wij een afspraak, zodat ik de tijd voor u kan nemen.

Met vriendelijke groet,
Justin Belfor