Voor ouders

Ouderkindadviseur

Per augsutus 2022 zijn er twee nieuwe ouder- en kindadviseurs gekoppeld aan IKC Frankendael. U kunt vanaf dan terecht bij ouder- en kindadviseurs Yavar Rahimi en Asma Fattah.

Heeft u opvoed- of opgroei vragen? Zit u ergens mee in u maag? Heeft u vragen over bepaald gedrag van uw kind of juist over uw eigen handelen? Dan kunnen zij met u meedenken. U kunt bij hen terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ze kunnen ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. Zij kijken samen u wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als er meer nodig is, maken de adviseurs samen een plan en helpen zij u passende hulp te vinden. Indien de school over uw kind(eren) zorgen ervaart zullen zij gezamenlijk contact met u opnemen.

Als ouder- en kindadviseur maken zij deel uit van het Ouder- en Kindteam Oud Oost. Daar werken ook jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugdpsychologen die zij erbij kunnen betrekken. De jeugdgezondheidszorg wordt vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool wordt de gezondheid van iedere vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door een van onze collega’s.

Daarnaast kunt u (wanneer de Corona maatregelen dit toelaten) ook binnen lopen tijdens het inloopspreekuur. U kun hen dan vinden in de spreekkamer beneden. Het inloopspreekuur is bedoeld voor het maken van afspraken en korte vragen. Heeft u behoefte aan een langer gesprek dan maken de adviseurs een afspraak, zodat men de tijd voor u kan nemen.

Met vriendelijke groet,
Yavar Rahimi en Asma Fattah