School

Stabiliteit

In een fijne sfeer werken wij vanuit duidelijke kaders en structuur, vertrouwen en voorspelbaarheid. 

Zo bieden wij rust, regelmaat en geborgenheid. Op onze school gebruiken wij als vanzelfsprekend eigentijdse lesprogramma’s. Onze focus ligt op de kernvakken taal, rekenen, begrijpend en technisch lezen, net als correct kunnen spellen. Dit zien wij als een stevige basis voor een goede ontwikkeling. 

In een fijne sfeer werken wij vanuit duidelijke kaders en structuur, vertrouwen en voorspelbaarheid."

Kwaliteit

We kennen ieder kind op school en houden de ontwikkeling van alle kinderen nauwgezet in de gaten. Wij bieden hen onderwijs op maat.   

Kinderen met een andere onderwijsbehoefte krijgen van ons een extra steuntje in de rug, extra uitleg, of juist meer uitdaging. 

Betrokkenheid

Op onze Vreedzame School, leven de kinderen met elkaar als een mondiale gemeenschap in het klein. Wij zorgen dat kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

“Als vreedzame school is voor ons een gevoel van vrijheid, veiligheid, geborgenheid, plezier en geluk bij kinderen het allerbelangrijkste!"

Verbinding

Die gemeenschap verbinden we met de wereld daarbuiten. Dit doen wij binnen onze vier, jaarlijks terugkerende thema’s: Geschiedenis, Natuur en techniek, Mens en Natuur, Cultuur en maatschappij. Nieuwe verhalen en ervaringen prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen en verbinden ze met de wereld om hen heen.  
 
 Wij geven kinderen de stevige basis om krachtig de wereld tegemoet te treden. Hiermee staat IKC Frankendael zelfverzekerd in een snel veranderende stad en in een snel veranderende wereld.  

Wij geven kinderen de stevige basis om krachtig de wereld tegemoet te treden. Hiermee staat IKC Frankendael zelfverzekerd in een snel veranderende stad en in een snel veranderende wereld. "