School

Onze missie

Op school zitten leerlingen om veel te leren, over taal en rekenen, over geschiedenis, over de wereld om hen heen, maar minstens zoveel over hoe je omgaat met anderen en hoe je je gedraagt in een groep. Op die manier worden leerlingen het beste voorbereid op het voortgezet onderwijs en het leven buiten de schoolmuren. Het team van IKC Frankendael streeft naar een schoolpopulatie die de maatschappelijke en culturele diversiteit van Amsterdam en de Transvaalbuurt weerspiegelt. Wij brengen de leerlingen daarom ook in contact met allerlei culturen en geloven. Als vreedzame school is voor ons een gevoel van vrijheid, veiligheid, geborgenheid, plezier en geluk bij kinderen het allerbelangrijkste!

IKC Frankendael heeft daarbij veiligheid hoog in het vaandel staan: veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en de gelegenheid om fouten te maken en daarvan te leren. Wij helpen leerlingen zichzelf en hun talenten te ontdekken en ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal als creatief vlak!

“Als vreedzame school is voor ons een gevoel van vrijheid, veiligheid, geborgenheid, plezier en geluk bij kinderen het allerbelangrijkste!"

Visie

We zien het als onze belangrijkste taak dat leerlingen zich veilig voelen en veel leren. Daarom vinden wij een sterk en veilig pedagogisch klimaat de belangrijkste pijler waarop ons onderwijs is gefundeerd. Wij helpen leerlingen om zichzelf en hun talenten te ontdekken en ontwikkelen op zowel de cognitieve- als de creatieve vakken. Als leerlingen onze school verlaten:

  • hebben zij gewerkt aan hun eigenwaarde, zelfvertrouwen en trots;
  • zijn zij voldoende toegerust om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij en het leven dat voor hen ligt;
  • hebben zij respect voor zichzelf en voor anderen;
  • beschikken ze over zelfkennis en inlevingsvermogen;
  • tonen zij doorzettingsvermogen als het moeilijk wordt;
  • voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen handelen en zijn betrokken bij de maatschappij;
  • kennen zij hun eigen kwaliteiten en talenten en de waarde van samenwerken, doelgericht werken en (zelf)reflectie ;
  • beschikken zij over een kritische blik en lerende houding.