School

AMOS unIQ

Onze locatie huisvest een van de locaties van AMOS unIQ.

AMOS unIQ is onderwijs voor hoogbegaafde kinderen – dat zijn kinderen met een IQ hoger dan 130, die veel informatie kunnen verwerken, creatief zijn, een brede belangstelling hebben en het leuk vinden om dingen te onderzoeken. Vaak denken en leren zij op een andere manier dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn verder in hun ontwikkeling en stellen andere vragen. Daardoor is de omgang met leeftijdsgenoten soms lastig, terwijl ze er emotioneel wél behoefte aan hebben. AMOS unIQ biedt deze kinderen een plek waar zij op hun eigen intellectuele niveau worden uitgedaagd, terwijl ze tegelijk om kunnen gaan met leeftijdsgenoten die net zoals zij hoogbegaafd zijn. Kinderen met alle overtuigingen en achtergronden zijn welkom.


Welzijn van uw kind staat voorop

Onze focus ligt in de eerste plaats bij het welzijn van het kind en zijn of haar ontwikkeling. We willen dat de leerlingen goed in hun vel zitten, zich veilig voelen en vooruitgang boeken. De lesstof die binnen AMOS unIQ aangeboden wordt past bij de intelligentie van de leerlingen. De leerdoelen van kernvakken zoals rekenen en taal zijn hetzelfde als in het regulier onderwijs, maar worden in veel kortere tijd behandeld. Daardoor blijft er tijd over voor andere vakken zoals Spaans, chinees, schaken, science, informatica of filosofie. Ook onderdelen als kunst, cultuur, sport en sociale omgang staan op het programma. Door dit brede aanbod levert AMOS unIQ hoogbegaafde leerlingen af die goed voorbereid aan hun middelbare schoolperiode kunnen beginnen, en later hun plek kunnen innemen in de maatschappij met een positief zelfbeeld en veel van hun talenten beschikbaar.


Doorstroom binnen IKC Frankendael

Jaarlijks wordt gekeken naar welke leerlingen mogelijk baat hebben bij een doorstroom naar AMOS unIQ. Leerlingen die reeds op IKC Frankendael zitten krijgen daarbij voorrang op leerlingen van buitenaf. Het plaatsen bij AMOS unIQ gaat vervolgens volgens dezelfde procedure als leerlingen van buitenaf. Plaatsing bij AMOS unIQ is altijd afhankelijk van het aantal beschikbare plekken.


Meer informatie over AMOS unIQ

Op de website van de school en op AMOS unIQ – Voltijds Basisonderwijs aan Hoogbegaafde Kinderen vindt u meer informatie over AMOS unIQ en over de toelatingsprocedure. Ook kunt u ons volgen op twitter via @AMOS_unIQ